Miyom nedir? Kimlerde daha sık görülmektedir?

Miyom, rahim kaslarına bağlı bir şekilde gelişim gösteren ve toplumda ”ur” olarak bilinen iyi huylu bir tümör tipidir. Öncelikle miyom tanısının doğru konulması; kötü huylu tümor tanılarından ayrıştırılması önem arz eder.

20 ile 35’lu yaşların arasında bulunan kadınların %20 ile 25’inde görülmektedir. Fakat bununla beraber, yaş ilerledikçe, miyom görülme oranında artış olmakta ve 45 yaşın üzerinde bulunan kadınların yaklaşık %40’ında miyom görülmektedir.

Tespit edilen vakalardın genelinde çok sayıda miyom (myom) görülmektedir.

Kimlerde daha sık oranda myom görülür?

Daha önceden hiç doğum yapmamışlarda miyom görülme oranı daha yüksektir. Çeşitli genetik sebeplere bağlı olarak bazı ailelerde daha sık bir şekilde görülmektedir. Menopoz döneminden sonra ise vücutta miyom görülme olasılığı azalmaktadır. Zaten menopoz sonrası miyom boyutlarında da küçülme beklenir. Ancak menopoz döneminde olunmasına rağmen miyom hacminde artış olması kötü hulu tümörlere işaret ediyor olabilir.

Aşırı kilolu kişilerde miyom görülme olasılığı diğerlerine göre yüksek olup, bu kişiler daha büyük bir risk altındadır.

Miyom belirtileri genel olarak nelerdir ?

Miyomlar sıklıkla herhangi bir belirti göstermeden ve kişide bir şikayet oluşturmadan rastlantısal olarak bulunmaktadırlar.

Ancak bununla beraber miyom, rahim duvarında konumlandığı bölgeye göre bir veya birden fazla şikayete neden olabilmektedir. Miyomlara bağlı olarak ortaya çıkan başlıca şikayetler:

Adet düzensizlikleri

Aniden baş gösteren kasık bölgesinde ağrı ve sızı

Uzun süren kasık ağrısı

Kısırlık

Düşük yapma

Miyomun vücuttaki yerleşim bölgesi ve neden olduğu durumlarla ilişkisi nedir?

• Rahim iç duvarına (submukoz) yerleşen miyomlar: Rahimde en fazla kanamaya sebep olan miyom yerleşimi olarak bilinmektedir. Rahimde miyom oluşumu olduğıu zaman, kadında adet kanamaları artmakta ve yine rahim bölgesinde pıhtılı bir şekilde kanama meydana gelebilmektedir. Buna ilave bu miyomlar hamile kadında, bebeğin anne rahmine yerleşimini bozabilmekte ve bu bu durumdan dolayı kadında kısırlığa ve düşüğe neden olabilmektedir.

• Rahim duvarının içersinde oluşan miyom(intramural) : Bu miyomların görüldüğü durumlarda da adet kanamaları artmakta ve adet dönemleri ağrılı bir şekilde seyretmektedir. Bu duruma ilave olarak sık bir şekilde idrara çıkma, kabızlık, kanamanın yoğun bir şekilde seyretmesine bağlı olarak kansızlık ve kansızlığa bağlı vücutta  bazı değişiklikler görülmesi muhtemeldir.

• Rahim duvarının dışında yerleşim gösteren miyom( subseroz): Bu yerleşim tipi miyomlar içerisinde en iyi olanıdır.Kanama üzerine etkisi yoktur. Ancak kasık ağrısı ve sık idrara çıkmaya neden olabilmektedir.

• Rahimden dışarı doğru yani vajende oluşmuş miyom: Bu miyom tipi hem kanamaya neden olabilmekte, hem de cinsel ilişki esnasında kadında ağrı ve kanama yapabilmektedir. Ayrıca bu miyom çeşidinde enfeksiyon olabilmesi durumu açısından diğer yerleşim yerlerinden farklıdır. Bu nedenle saptanır saptanmaz alınmalıdır.

Yukarıda bahsedilen bu alanlar haricinde miyomlar çok farklı bölgelerde de yerleşim gösterebilmektedirler.

Miyomlar ne zaman tedavi edilir? Miyom Ameliyatı Ne Zaman Yapılır?

Burada tedavi ile anlatılmak istenen miyomun cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Bu tedavi dışında ilaç tedaviside vardır. Ancak gerek yan etkilerinin çok fazla olması gerek tedaviyi bıraktıktan sonra miyomun tekrar büyümesi nedeni ile çok fazla kabul görmemektedir.

Hangi tip miyomlar takip edilmektedir?

Şayet hastada herhangi bir şikayet bulunmuyorsa ve miyomlar rahmi çok büyütmemiş ise takip edilebilir. Bu durumda yılda iki kez yapılacak olan ultrasonografi ile miyomun boyutu ve büyümesi takip edilmelidir.

Miyomların cerrahi tedavisi nasıldır?

Burada miyomun yerleşimi ve hastanın bebek isteğinin olup olmaması tedavi şeklini esas belirleyen faktörlerdir. Burada iki miyom yerleşimi tedavilerinin farklı olabilmeleri nedeni ile özeldir.

1- Rahim boşluğu içerisinde oluşan miyomlar( submukoz): Bu tip miyomlara yönelik olarak histereskopik miyomektomi olarak nitelendirilen tedavi yöntemi en doğru tedavi şeklidir.

Avantajları nelerdir;

Kısa bir operasyon süresi bulunmaktadır. Yani miyom ameliyatı kısa sürer

Hasta hastanede daha kısa bir süre yatmaktadır.

Karın bölgesinde herhangi bir kesi işlemi yapılmadığından dolayı hastada enfeksiyon riski minimal düzeydedir.

Bu operasyonlarda başarı oranı yüksek olarak bilinmektedir.

Rahim alınma tehlikesi son derece azdır.

Tehlikeleri nelerdir;

Rahmin delinme riski bulunmaktadır.

İşlem çok uzun sürerse, kullanılan suyun bir kısmı hastanın kan damarlarına girebilmektedir ve hayati tehlikesi olabilen beyin ödemi meydana gelebilir.

2- Rahim dışında yerleşim gösteren miyomlar (subseroz): Günümüzde artık bu tipteki miyomların tedavisi açısından açık ameliyat girişimden bulunmak çok mantıklı değildir. Laparoskopik ameliyat yani kapalı tip ameliyat girişimleri bu tip miyomlar açısından olmazsa olmazdır. Fakat tedavisi hedeflenemiyomun kabul edilebilir bir büyüklükte olması gereklidir.

Laparoskopik Myom Ameliyatı ve Avantajları

Laparoskopi yöntemiyle miyom tedavisinin temel avantajları hasta konforu ve ameliyat başarısıdır. Laparoskopik myom tedavisinin teknik adı laparoskopik myomektomidir. Halk arasında kapalı ameliyat ile miyom çıkarılması olarak da bilinen bu yöntem bir minimal giriş cerrahisi yöntemidir. Laparoskopik miyom ameliyatı da diğer endoskopik yöntemler gibi vaka tecrübesinin önem arz ettiği bir operasyondur. Minimal cerrahi girişim sayesinde hastanın iyileşme ve sosyal hayata dönme süresi oldukça kısalır, ameliyatın hem öncesinde hem sonrasında hasta konforu diğer yöntemlere göre çok yüksektir. İyileşme süresinin kısa olmasının yanı sıra başarı oranının yüksek olması kapalı ameliyat ile miyom tedavisini bu alanda en sık kullanılan ve en güvenilir yöntem yapmıştır.

Miyom Tedavisinin Ameliyat Dışında Yolu Var mıdır?

Bu soruya cevap vermeden önce şunu belirtmek gerekir ki; öncelikle alanında tecrübeli uzman hekiminiz tarafından miyomun alınması / alınmaması konusundaki kararın verilmesi önemlidir. Eğer myomun alınma gerekliliği söz konusu ise çeşitli ilaç tedavilerinin kullanımı söz konusu olabilse de miyom alma ameliyatı dışında kesin bir çözüm yoktur. Miyom alma konusunda en güvenilir ameliyat laparoskopik myomektomi adı verilen kapalı ameliyat yöntemidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir