Tüp Bebek Tedavisinde Doğru Bilinen 13 Yanlış

tup-bebek-dogru-bilinen-yanlislar

Tüp Bebek Tedavisinde Yanlışlar

Tüp bebek tedavi yöntemlerinin başarısı gün geçtikçe artış gösterse de hala yanlış değerlendirilmelere maruz kalmaktadır. Bunun en büyük nedeni, tüp bebek tedavisi hakkında yeterli bilgi sahibi olmamaktan kaynaklanmaktadır. Tüp Bebek tedavisinde doğru bilinen yanlışları sizin için aşağıda açıklamaya çalıştım.

YANLIŞ: Her yaş kadında tüp bebek tedavisi ile gebelik sağlanabilir.

Hanımların yaşı ilerledikçe üreme fonksiyonlarında değişim yaşanır. Kadının en doğurgan olduğu yaşlar 25’li yaşlarıdır. 35 yaşından sonra doğurganlık özelliklerinde düşüş yaşanır. 40 yaşındaki kadınlarda neredeyse doğurganlık özelliği tamamen kaybolur. 25 – 30’lu yaşlarda gebe kalma olasılığı % 50 civarında olurken 40 yaşından sonra gebelik şansı % 15 civarına kadar düşmektedir. bebek tedavisi ile 45 ve daha üst yaş sınırlarında olan kadınlarda gebelik şansı yok denecek kadar azdır.

 YANLIŞ: Sperm hücresi olmayan erkeklerin baba olması imkânsızdır.

Sperm hücresi bulunamayan erkeklerde teknolojik uygulamalar sayesinde sperm bulma ameliyatları gerçekleştirilmektedir.  Sperm hücresi bulunamayan erkekler de baba olabilmektedir. Oldukça basit ve acısız olan bu uygulamalar tüp bebek tedavilerinde en sık uygulanabilen ve başarı sağlayan yöntemlerinden biridir.

YANLIŞ: Tüp bebek tedavisinde % 100 başarı sağlar.

Tüp bebek tedavisinde en iyi merkezlerde bile başarı şansı sadece % 50 civarındadır. Kadının ilerleyen yaşı ile beraber gebelik şansının düştüğü kabullenilmesi gereken bir gerçektir. Ayrıca başarıyı etkileyen farklı faktörlerin etkisi de mevcuttur. Hiçbir şekilde %100 garanti sağlamamaktadır.

YANLIŞ: Tüp bebek tedavisinde yapılacak ikincil tedavilerin başarı oranı daha yüksektir.

Tüp bebek tedavilerinde tekrarlayan başarısızlıkların ardından denenen ilk dört denemenin başarı oranı birbirine yakındır. Dördüncü denemeden sonra uygulanan tedaviler sonucu başarı şansı biraz daha azalır. Fakat bütün tüp bebek merkezlerinde amaç ilk denemede gebeliğin sağlanmasıdır.

YANLIŞ: Bu tedaviler sonucunda yumurtalık rezervi tükeniyor.

Yumurtalıkların tüp bebek amaçlı uyarılması kesinlikle yumurta rezervini azaltmaz, var olan yumurtaların işlevlerini yerine getirmesini sağlayarak tedaviyi yürütmektedir.

 YANLIŞ: Tüp Bebek Tedavisi olduktan sonra erken menopoz durumu oluşur.

Genellikle bu yanlış kullanılan ilaçlara yönelik söylenmektedir. Ancak kullanılan ilaçların kesinlikle böyle bir etkisi mevcut değildir. İlaçlar tedavinin başarısını destekleyici niteliğindedir, sadece küçük yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler de basit ve tehlike arz etmeyen etkilerdir.

 YANLIŞ: Tüp bebek tedavisinde farklı kişilerin sperm ve yumurtalıkları kullanılıyor.

Anne adayından ve baba adayından alınan yumurta ve spermler uygun laboratuvar şartlarında özenle korunarak titiz bir işlem çerçevesinde gerçekleştirilerek uygulanmaktadır. Başkalarınım spermi anne babanın bilgisi dışımda kesinlikle kullanılmaz. Bunu engellemek için de bir çok control önlemi alınmaktadır.

YANLIŞ: Tüp bebek tedavisinden sonra doğum olana kadar yatılması gereklidir.

Tüp bebek tedavisi ile oluşan gebelikler normal yolla oluşan gebelikler kadar risklidir. Bu nedenle transferin ardından sürekli yatılması gerekli değildir. Anne adayı özellikle transfer sonrası ve ilk 3 ayının ağır işlerden kaçınmak şartı ile normal yaşantısına devam edebilir.

 YANLIŞ: Tüp bebek tedavisi ile ikiz ya da üçüzler olur.

Tüp bebek tedavisinde çoğul gebelik riski vardır. Ancak embriyo transferlerinin sayısı ile çoğul gebelikler önlenebilmektedir. Tek ve kaliteli embriyoların transferi ile tek ve sağlıklı gebelikler sağlanabiliyor. Bazı çiftler çoğul gebelik istese de çoğul gebelikler anne ve bebeklerin sağlığı açısından oldukça tehlikeli olabileceği uygulanmaktadır. Ülkemizde de bu yüzden transfer edilen embriyo sayısı sınırlandırılmıştır.

YANLIŞ: Tüp bebek başarısızlığı embriyonun yanlış yere transfer edilmesinden kaynaklanır.

Embriyonun tutunmaması rahimde embriyonun farklı bir yere transfer edilmesinden değil, yumurta ve sperm kalitesiyle ilgidir. IVF’ye devam etmeden önce, izlenmesi gereken bazı adımlar vardır. Bazı çiftler için IVF’nin doğru tedavi seçeneği olup olmadığını belirlemek için belirli infertilite testleri yapılmalıdır. Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) tarafından belirlenen standartlara uygun olması gereken belirli kan testleri hem hasta hem de eşten alınmalıdır. Gerekli kan testlerinin yanı sıra uterin boşluğun değerlendirilmesi önerilir. Bu bir histerosalpingogram (HSG) veya bir sonohisterogram ile yapılabilir. Bu testler uterusun anormalliklerini ortaya çıkarabilir ve bu durum bir IVF prosedüründen önce düzeltilmelidir. Buna ek olarak, kadın eşi kan testi ve sperma analizine tabi tutulmalıdır.

YANLIŞ: Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar kansere yol açar.

Genel nüfusa kıyasla, hiç çocuğu olmamış kadınlarda, yumurtalık kanseri riski biraz daha fazla (yaklaşık 1.6 kat daha fazla) görünmektedir. Bu kadınların çoğunun aynı zamanda doğurganlık ilaçları da kullandığı düşünülürse, doğurganlık ilaçları ile bu kanser arasında bir bağlantı olabileceği hipotezi ileri sürülmüştür. Bu endişenin ilk ortaya çıktığı 1992’den beri birçok çalışma yapılmıştır. Hiçbiri doğurganlık ilaçları ile yüksek yumurtalık riski veya IVF tedavisi ile yumurtalık kanseri riski arasında bir ilişki bulamamıştır. Devam eden bir Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden alınan ön sonuçlar benzer şekilde doğurganlık ilaçları ile yumurtalık, uterin veya göğüs kanseri arasında bir ilişki olmadığını önermektedir. Bu dernek, doğurganlık tedavisinin kullanılmasından değil, bu kadın nüfusunun hiç doğum yapmadığından kaynaklanabilir. Ulusal Sağlık Enstitüleri’nden ve diğer araştırmalardan elde edilen bulgular hamilelik veya doğum öncesi süreçteki bazı bileşenlerin doğrudan doğruya yumurtalık kanserlerine karşı koruma sağlayabileceğini düşündürmektedir.

YANLIŞ: Tüp Bebek ağrılı bir tedavidir.

Tüp bebek tedavisi teknolojik imkânların artması ile birlikte artık çok kolay bir şekilde uygulanmaktadır. Daha önceki yıllarda 45 – 50 gün süren tedaviler günümüzde 15 günlük bir sürede tamamlanırken, hastalara uygulanan iğne miktarları da oldukça azalmış durumdadır. Artık tüp bebek tedavisinde minimum sayıda kullanılmamaktadır. Teknolojik imkânların sağlamış olduğu olanaklar ile tüp bebek tedavisi 15 gün içinde tamamlanıyor ve hasta neredeyse hiçbir olumsuzlukla karşılaşmıyor.

YANLIŞ: Tüp Bebekte yumurta toplama aşaması acı vericidir.

Yumurta alımı için anestezi kullanıldığından, hastalar işlem sırasında hiçbir şey hissetmezler. Yumurta alımı küçük, uzun ince bir iğne ile donatılmış bir vajinal ultrason probunun vajinanın duvarından ve her yumurta içine geçtiği küçük bir ameliyattır. İğne her yumurta folikülünü delmekte ve yumuşak bir emme ile yumurtayı nazikçe çıkarmaktadır. Anestezi, yumurta alımı tamamlandıktan sonra hızla azalır. Hastalar yumurtalıklarda uygun ilaçlarla tedavi edilebilen küçük bir kramp hissediyor olabilirler.